آسیا پاسارگاد خاورمیانه

با بیش از یک دهه تجربه در امور نمایشگاهی در سطح بین المللی در داخل و خارج از کشور این شرکت پس از همکاری با شرکتهای مطرح برگزارکننده ی جهان که اکثرا" در کشورهای انگلستان، آلمان، اسپانیا، ترکیه، عمان، امارات متحده عربی و ... قرار دارند، پایه گذاری گردید. استفاده از شیوه های مدرن امروزی در نحوه سازماندهی کلیه امور نمایشگاهی از محورهای اصلی سیستم مدیریت این شرکت می باشد.

نوع پروژه طراحی و توسعه سایت
کارفرما
تکنولوژی