بازاریابی پیامکی

با توجه به دنیای امروز و استفاده ی همگانی مردم از تلفن های همراه ، این روش یکی از راحت ترین و زود بازده ترین روش های تبلیغاتی است. ما با پایگاه داده ی قوی که از شماره تلفن های فعال در ایران داریم می توانیم به راحتی نرخ تبدیل قابل قبولی در این روش به شما ارائه دهیم