بازاریابی کلیکی

تبلیغات کلیکی یکی از به صرفه ترین روش های تبلیغاتی است . در این روش قابلیت متمرکز کردن تبلیغات روی منطقه جغرافیایی خاص ، زمان خاص و حتی وب سایت های خاص وجود دارد. در این روش فقط کافیست یک صفحه فرود ( لندینگ پیج ) خاص و ویژه با هدف جذب کاربر جدید ایجاد کنید. با این کار درصد تبدیل کلیک ها به کاربر واقعی به مقدار چشمگیری افزایش خواهد داشت.