تبلیغات بنری

یکی از رایج ترین و ابتدایی ترین اصول تبلیغاتی که کاربران را به سمت سایت شما هدایت می کند تبلیغات بنری است. ما این تبلیغات را بر اساس محصول و خواست مشتری در قالب های مختلف کلیکی ، هزار کلیک و ... با نرخ تبدیل (Conversion Rate)بالا به شما ارائه می دهیم.