تبلیغات تلگرامی

تلگرام از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران به حساب می آید که با وجود رقبای سرسخت و مشکلات دیگر همچنان بخش قابل توجهی از جامعه از این برنامه استفاده می کنند. تبلیغات تلگرام به دلیل ماهیتی که دارند بیشتر نقش برندینگ و اطلاع رسانی را دارند اما در برخی تبلیغات به دلیل قابلیت لینک پذیری تبلیغات تلگرام و ماندگاری آنها در صفحه های مختلف همیشه پاسخ مناسبی در جذب کاربران داشته اند.