شرکت سپندآب

سپندآب شرکتی شناخته شده پیشرو در پمپ های استفاده ویژه می باشد. فناوری، کیفیت و تحویل از نقاط قوت این شرکت هستند. از اولین پمپ ساخته شده در اوایل دهه ۷۰ میلادی تا جدیدترین پمپ ها، سپند آب به طور پیوسته زمینه فنی گسترده ای در طراحی پمپ و امکانات تولید یکپارچه به دست آورده است.

نوع پروژه طراحی و توسعه سایت
کارفرما
تکنولوژی