مرکز حسابداری مجازی ایران

مرکز حسابداری مجازی ایران متشکل از گروهی از حسابداران و مدیران مالی خبره و با تجربه در زمینه تکنولوژی و حسابداری در فضای مجازی است. این مرکز با اجرای کارآمد سیستم های پیشرفته حسابداری و به عهده گرفتن مسئولیت امور حسابداری واحدهای تجاری به درآمدزایی و رشد و گسترش کسب و کارهای مختلف می‌پردازد.

نوع پروژه طراحی و توسعه سایت
کارفرما
تکنولوژی