پیاده سازی

شاید یکی از مراحل اساسی هر نوع توسعه نرم افزاری بخش پیاده‌سازی و اجرای آن بروی بستر فنی مناسب برای مشتریان بر اساس نیاز های خاص آن ها باشد.

تحلیل صحیح نیازهای سخت افزاری و نرم‌افزاری و همچنین ارايه بهترین راهکارها (Best Practice) برای آن کارکرد خاص نیاز به درکی فراگیر از تمامی این فرآیند‌ها دارد.

ما در پاراکس پس از بیش از یک دهه تجربه و مواجهه با صورت مسئله‌های گوناگون این توانایی را با بهره گرفتن از آخرین به روز‌رسانی های این صنعت بدست آورده ایم. 

فرآیند پیاده‌سازی

  1. شناسایی و بررسی دقیق مسئله
  2. سنجش بهترین راهکارهای ممکن
  3. انتخاب راهکار
  4. پیاده‌سازی
  5. بررسی و آزمون
  6. به روزرسانی و بررسی مجدد چرخه

۱- شناسایی:

در این مرحله با برگزاری جلسات موضوعی با کارفرما،تیم فنی و تیم بازاریابی نیاز‌های طرح برآورد شده برای مثال ( تعداد کاربران همزمان بروی سرویس و یا بودجه سازمان) سپس سند نیازمندی ها برای بررسی تیم فنی آماده می گردد.

۲-سنجش بهترین راهکار

در این مرحله تیم فنی  اقدام به سنجش راه های پیاده سازی موجود و سنجش آن ها بر اساس سند نیازمندی می نماید

۳- انتخاب راهکار

در این مرحله سرانجام تیم مدیریتی یکی از راهکار‌های ارايه شده در مرحله قبل را برای پیاده سازی تاييد می‌کند