گروه راه‌حل‌های تجاری BIZEX

این شرکت برگزارکننده سفرهای تجاری، تورهای نمایشگاهی، و خدمات مرتبط در سطح خاورمیانه می باشد. راهکارهای معقول و با بهترین نرخ برای افراد حقیقی و حقوقی در تمامی صنایع، رویدادهای تجاری و صنعتی ارائه می دهد.