شرکت مهندسی مشاور پویا طرح پارس

شرکت خصوصی پویا طرح پارس فعال در حوزه‌ی عمران و آبی با بهره از نیروی انسانی زبده به تحلیل پدیده‌های مختلف، ریختشناسی‏سواحل و هیدرودینامیک می پردازد.

نوع پروژه طراحی و توسعه سایت
کارفرما
تکنولوژی