شرکت خصوصی مشاوره حقوقی لیگال پرشین

دفتر لیگال پرشین که در سال ۲۰۰۶ در حومه شهر واشنگتن دی سی آمریکا آغاز به کار نمود، موسسه ای با بیش از ۲۰ سال سابقه کار صادقانه در ایران و آمریکا، شهروندان ایرانی مقیم آمریکای شمالی را در انجام نیازهای حقوقی و اداری خود در ایران و نیز مسایل مرتبط با خدمات کنسولی در شهر واشنگتن یاری مینماید.

نوع پروژه طراحی و توسعه سایت
کارفرما
تکنولوژی